Stanovništvo > Sefovi
 Brzi meni
 Linkovi
 Sefovi Pravna i fizička lica mogu koristiti sefove u četiri različite veličine za ostavljanje vrijednosti, dokumenata i slično. Zakup sefova se obavlja na period 3,6 i 12 mjeseci.

Tarifne naknade za sefove za fizička lica
Dimenzije sefa
3 mjeseca 
6 mjeseci
12 mjeseci
300x75x400
20 KM
40 KM
80 KM
300x100x400 
30 KM
50 KM
90 KM
300x200x400
35 KM
60 KM
100 KM
300x300x400
40 KM
70 KM
120 KM

Tarifne naknade za sefove za pravna lica
Dimenzije sefa 
3 mjeseca
12 mjeseci
300x75x400
50 KM
200 KM
300x100x400
70 KM
250 KM
300x200x400
80 KM
270 KM
300x300x400
90 KM
300 KM

   
 E - servisi
Fizička i pravna lica
više...


Fizička i pravna lica više...  
Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
Fizička lica
više...

Halcom
 Vizit karta

NLB Banka a.d. Banja Luka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: 0800 50510 / +387 51 248 588
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbbl.com
SWIFT: RAZBBA22


 Saopštenja za javnost