Stanovništvo > Štednja
 Brzi meni
 Linkovi
 Štednja

NLB Banka omogućava Vam otvaranje i vođenje računa u KM i devizama, uz povoljne kamatne stope i garantovanu sigurnost Vaših štednih uloga. NLB Banka a.d. Banja Luka je članica programa osiguranja depozita kod Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine. Osigurani depozit fizičkih lica u smislu Zakona o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine iznosi 50.000,00 KM.


Vrste štednje:
•  štednja po viđenju
•  oročena štednja
•  kumulativna štednja
•  rentna štednja
•  postepena štednja
•  dječija štednja
   
 E - servisi
Fizička i pravna lica
više...


Fizička i pravna lica više...  
Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
Fizička lica
više...

Halcom
 Vizit karta

NLB Banka a.d. Banja Luka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: 0800 50510 / +387 51 248 588
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbbl.com
SWIFT: RAZBBA22


 Aktuelnosti