Stanovništvo > Plaćanje karticom na rate
 
 Brzi meni

Karticom na rate, bez kamate

Plaćanje na rate omogućeno je korisnicima sljedećih platnih kartica NLB Banke:

Plaćanje na rate sa debitnim karticama mogu izvršiti korisnici koji imaju odobren kredit po transakcionom računu, sa mogucnošću automatskog produženja.
Postojeći korisnici treba da se obrate najbližoj poslovnici NLB Banke, kako bi podnijeli zahtjev za mogućnost plaćanja na rate sa svojim platnim karticama.
  

Kako plaćati na rate?
Na prodajnom mjestu označenom da nudi mogućnost kupovine na rate karticama NLB Banke, prilikom plaćanja napomenite trgovcu da svoju kupovinu želite podijeltii u određeni broj rata. Plan otplate će biti prikazan u prvom narednom izvodu za karticu kojom ste izvršili plaćanje.Broj rata
Transakciju je moguće podijeliti na 2 do 12 rata (ukoliko prodavac nije drugačije odredio maksimalan broj rata).

Prednosti plaćanja karticom na rate:

  • kupovina roba i usluga na rate, bez kamate
  • bez dodatne dokumentacije pri kupovini
  • sami odlučujete o broju rata
  • otplatu pratite putem izvoda

Minimalan iznos rate iznosi 30 KM, odnosno najmanja transakcija koju je moguće podijeltii na rate iznosi 60 KM.

 

Gdje možete kupovati na rate

Spisak prodajnih mjesta na kojima možete plaćati na rate.

Prodajna mjesta koja nude mogućnost kupovine na rate obilježena su naljepnicom:
 

    
 E - servisi
Fizička i pravna lica
više...


Fizička i pravna lica više...  
Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
Fizička lica
više...

Halcom
 Saopštenja za javnost
 Vizit karta

NLB Banka a.d. Banja Luka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: 0800 50510 / +387 51 248 588
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbbl.com
SWIFT: RAZBBA22


 Aktuelnosti