Stanovništvo > NLB platne kartice
 Brzi meni
 Linkovi
 NLB platne karticeNLB Banka nudi kartice iz programa Visa International i Mastercard Worldwide. Našim klijentima na raspolaganju su debitne kartice Visa Electron i MasterCard Debit, te paleta kartica sa odloženim plaćanjem, za fizička i pravna lica i revolving kartice, odnosno kartice koje omogućavaju plaćanje u ratama.

Sa VISA I MASTERCARD platnom karticom imaćete pristup vašem računu 24 sata dnevno i sedam dana u nedjelji. Kartice možete koristiti za plaćanje robe i usluga i za podizanje gotovine na bankomatima u zemlji i širom svijeta.
Plaćanje sa karticama omogućava jednostavnije i sigurnije plaćanje bez nošenja gotovine.

 MasterCard Debit  Visa Electron
 MasterCard Standard Charge  Visa Classic Charge
 MasterCard Business  Visa Classic Revolving
 MasterCard Standard Revolving  Visa Business Electron
 NLB Internet kartica    Visa Gold
  NLB poklon kartica      
   

Opšti uslovi za dobijanje kreditnih kartica (za fizička lica) su:

  • lični dohodak veći ili jednak od 400 KM i
  • pozitivno ocjenjena kreditna sposobnost klijenta.


Zahtjev za dobijanje platnih kartica možete dobiti u najbližoj poslovnici Banke.

   
  
     

Sigurnije korišćenje kartica na internetu

Za sigurnije korišćenje NLB Platnih kartica za plaćanje roba i usluga na internetu predlažemo da pročitate kratko  
 Uputstvo za sigurnije korišćenje kartica na Internetu


Korisnički servis

Prijavu krađe ili gubitka platne kartice možete uraditi pozivom na broj telefona +387 51 248-588.

 E - servisi
Fizička i pravna lica
više...


Fizička i pravna lica više...  
Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
Fizička lica
više...

Halcom
 Vizit karta

NLB Banka a.d. Banja Luka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: 0800 50510 / +387 51 248 588
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbbl.com
SWIFT: RAZBBA22


 Saopštenja za javnost
 Aktuelnosti