NLB e-Click
 Brzi meni
 Linkovi
 NLB e-Click

NLB e-Click usluga je elektronskog bankarstva, koja omogućava korisniku, fizičkom licu da sa bilo kojeg mjesta, gdje ima pristup internetu, 24 časa dnevno, bez čekanja u redovima, na siguran, brz i jednostavan način izvršiti plaćanje svojih obaveza, prenese novac sa transakcionog na štedni račun, izvrši devizno plaćanje, kupovinu, prodaju ili konverziju valuta, uz minimalne naknade. Korisniku je omogućeno dobijanje informacija o stanju i promjenama na svim računima kod Banke (transakcionom, deviznom štednom, kreditnom i kartičnom).

Ko može postati korisnik ove usluge?

Korisnik ove usluge mogu biti sva fizička lica-komitenti Banke, kao i druga fizička lica koja žele brz, jednostavan i siguran pristup svojim računima u Banci, 24 časa dnevno.
Dovoljno je da fizičko lice otvori transakcioni račun u Banci, i da jednim dolaskom u prostorije Banke postane korisnik e-Click elektronskog bankarstva, popunjavanjem pristupnih obrazaca.


Koji su neophodni tehnički uslovi?

Za korišćenje e-Click-a neophodni su slijedeći tehnički uslovi: pristup Internetu i jedan od preporučenih Internet pretraživača (Google Chrome ili Mozila Firefox). Za potpisivanje transakcija može se koristiti:
  • Jednokratna lozinka (OTP), i / ili
  • Digitalni sertifikat.
Za korišćenje potpisivanje transakcija digitalnim sertifikatom potrebna je Java aplikacija (link za preuzimanje dostupan u e-Clicku). Uz digitalni sertifikat i PIN, Banka uručuje i precizno uputstvo za instalaciju jednog od internet pretraživača i Java aplikacije. Sigurnost plaćanja i komunikacije je obezbijeđena digitalnim sertifikatom i PIN-om, koje Banka dodjeljuje korisniku, a koji se koriste za potpisivanje transakcija i poruka koje se šalju Banci.

Kako koristiti jednokratnu lozinku (OTP)?
 
Potvrdom unosa naloga za plaćanje isti je potrebno potpisati. Potpisivanje se može uraditi korišćenjem digitalnog sertifikata (ukoliko je omogućeno) i jednokratnom lozinkom. 
Nakon izbora načina potpisivanja klikom na Izaberi Banka će Vam dostaviti jednokratnu lozinku.
Jednkratna lozinka će biti poslana SMS porukom na broj mobilnog telefona koji imate prijavljen u Banci. Po prijemu SMS poruke upišite šestocifreni broj. (Napomena: vrijeme trajanja poslane lozinke je 5 minuta, nakon čega je potrebno zatražiti novu lozinku za potpisivanje.)
Nakon unosa lozinke koju ste dobili putem SMS poruke, transakcija je potpisana.


Kolike su naknade za korišćenje i plaćanja putem NLB E-Click?

Za korišćenje e-Clik elektronskog bankarstva Banka mjesečno obračunava i naplaćuje naknadu od 1 KM, bez obzira na broj računa otvorenih u Banci, kojima korisnik pristupa.
Naknade za transakcije unutrašnjeg platnog prometa, koje se obavljaju putem e-Clicka, su 50% niže od naknada za obavljanje transakcija unutrašnjeg platnog prometa na šalteru Banke.
 

 Posebni uslovi za izdavanje i koriscenje EIP za fizicka lica 
   
 E - servisi
Fizička i pravna lica
više...


Fizička i pravna lica više...  
Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
Fizička lica
više...

Halcom
 Vizit karta

NLB Banka a.d. Banja Luka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: 0800 50510 / +387 51 248 588
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbbl.com
SWIFT: RAZBBA22


 Aktuelnosti