Krediti
 Brzi meni
 Poljoprivredni krediti u saradnji sa Fondom Partner
Kredit za poljoprivredu iz kreditne linije Fond Partner plasira NLB banka a.d. Banja Luka iz sredstava Fonda Partner koji je formiran pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, u cilju podsticaja bržeg razvoja poljoprivrede i sela u RS.

Korisnici kredita

Korisnici kredita mogu biti porodična poljoprivredna gazdinstva (nekomercijalna ili komercijalna), preduzetnici, privredna društva i akcionarska društva iz oblasti poljoprivrede, poljoprivredne zadruge, drugi poslovni subjekti registrovani za obavljanje djelatnosti poljoprivrede i prehrambene industrije, koji su upisani u Registar korisnika podsticajnih sredstava.

 

Namjena i iznos kredita

  1. Kreditna sredstva se plasiraju za sljedeće namjene: izgradnja novih objekata za stočarstvo; kupovina osnovnog stada; podizanje novih višegodišnjih zasada (voćnjaci i vinogradi); kupovinu protivgradne mreže; kupovina opreme za navodnjavanje; podizanje staklenika i plastenika; kupovina poljoprivredne mehanizacije.

    Mimimalan iznos kreditnih sredstava za ove namjene iznosi 10.000 KM, dok je maksimalan iznos 100.000 KM.

  2. Kreditna sredstva se mogu plasirati i za kapitalne investicije u stočarskoj i biljnoj proizvodnji, te prehrambenoj industriji, a koje su inovativne, napredne i sa visokim stepenom automatizacije.

    Mimimalan iznos kreditnih sredstava za ove namjene iznosi 100.001 KM, dok je maksimalan iznos 500.000 KM.

Rok i način otplate

Rok otplate kredita može biti ugovoren na period do 8 godina, uz mogućnost ugovaranja grejs perioda koji ne može biti duži od 12 mjeseci i koji je uključen u rok otplate kredita.
- Iznos od 10.000 KM do 30.000 KM                    - rok otplate do 3 godine (grejs period od 6 mjeseci),
- Iznos od 30.001 KM do 50.000 KM                    - rok otplate do 4 godine (grejs period do  8 mjeseci),
- Iznos od 50.001 KM do 100.000 KM                  - rok otplate do 5 godina (grejs period do 12 mjeseci),
- Iznos od 100.001 KM do 300.000 KM                - rok otplate do 6 godina (grejs period do 12 mjeseci).
Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima u skladu sa Planom otplate, koji čini sastavni dio ugovora o kreditu, pri čemu prvi anuitet dospijeva na naplatu mjesec dana od dana plasmana kredita. Ukoliko je ugovoren grejs periodu, u toku grejs perioda korisnik kredita plaća samo kamatu.

Kamatna stopa

Kamatna stopa iznosi 3,30% godišnje.
Kamatna stopa se ne mijenja (fiksna stopa).

Efektivna kamatna stopa: Efektivna kamatna stopa zavisi od iznosa kredita, roka otplate i troškova koji ulaze u obračun iste. 
Ukoliko bi Korisniku kredita Banka odobrila kredit u iznosu od 50.000,00 KM, sa rokom otplate od 4 godina, po nominalnoj kamatnoj stopi od 3,30% godišnje, a koji bi bio obezbijeđen jemcem i upisom založnog pravan na traktor koji je predmet kupovine, tada bi efektivna kamatna stopa iznosila 3,65% godišnje, a mjesečni anuitet: 1.113,36 KM.

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva

Naknada za obradu zahtjeva iznosi: 0,50%, od iznosa kredita, jednokratno.

Obezbjeđenje kredita

Mjenice, jemci i  založno pravo. Vrsta obezbjeđenja zavisi od iznosa kredita i kreditne sposobnosti.
U postupku odobravanja kredita, Banka može zatražiti i dodatne instrumente obezbjeđenja.

   
 E - servisi
Fizička i pravna lica
više...


Fizička i pravna lica više...  
Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
Fizička lica
više...

Halcom
 Aktuelnosti
 Vizit karta

NLB Banka a.d. Banja Luka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: 0800 50510 / +387 51 248 588
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbbl.com
SWIFT: RAZBBA22