Stanovništvo > Krediti
  

Obavještenje o načinu evidencije u sistem za multilateralne kompenzacije i cesije
391 pregleda :: Aktuelnosti
 
Poštovani,
 
U skladu sa Zakonom o unutrašnjem platnom prometu (Službeni glasnik RS 52/12) i Zakonom o jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije (Službeni glasnik RS 20/14 i 33/16), obavještavamo poslovne subjekte koji su klijenti Banke, da se u Sistem za multilateralne kompenzacije i cesije (MLK) u drugoj multilateralnoj kompenzaciji u 2017. godini, koja će biti održana u periodu od 24.04.2017. godine do 28.04.2017. godine, možete registrovati i prijaviti svoje obaveze na Banjalučkoj berzi:
  • direktnim pristupom (samostalno)
  • putem Banke kod koje imate glavni račun i 
  • putem posrednika
Registracija se vrši u dva koraka:
  1. registracija učesnika – poslovnih subjekata koji se nisu registrovali u prvoj MLK– obrazac MLK1
  2. registracija obaveza – obrazac MLK2
U sistemu MLK mogu učestvovati komitenti koji imaju:
  • samo jedan glavni račun, 
  • e-mail adresu (osim za blokirane glavne račune)
Ukoliko jedan od navedenih uslova nije ispunjen, komitent ne može prijaviti obaveze u Sistem MLK. 
 
Ukoliko se registrujete direktno (samostalno) u Sistem MLK potrebno je da Banci koja vodi glavni račun dostavite obrazac MLK1 kako bi potvrdila registraciju Vašeg poslovnog subjekta. 
 
Registracija učesnika putem Banke obavlja se na osnovu obrasca MLK1, koji je potpisan od strane ovlaštenog lica (zakonskog zastupnika). Registracija Vaših obaveza obavlja se na osnovu obrasca MLK2, koji je potpisan od strane ovlaštenog lica (zakonskog zastupnika). Popunjeni i ovjereni obrasci, MLK1 i MLK2, se dostavljaju u dva primjerka u Banku. Jedan primjerak ovjerenog obrasca zadržava komitent, a drugi Banka. Popunjeni obrasci se dostavljaju i u elektronskoj formi (na CD-u ili USB-u).  
 
Banka će za blokirane glavne račune poslovnih subjekata prijaviti obaveze. 
Registraciju učesnika i unos obaveza u drugoj multilateralnoj kompenzaciji Banka će vršiti u toku radnog dana 24.04.2017. godine, i 25.04.2017. godine do 13.30 sati. Banka može primiti nalog i poslije 13.30h 25.04.2017. godine ukoliko procjeni da postoje mogućnosti za njegovu realizaciju.
 
Registracija učesnika koji se nisu registrovali u dosadašnjim obaveznim multilateralnim kompenzacijama počinje 24.04.2017. godine. Učesnici koji su se registrovali ne registruju se ponovo, izuzev ako mijenjaju podatke iz prethodnog MLK1 obrasca.
 
Prijavljuju se obaveze dospjele do 01.04.2017. godine.
Kompenzacija će se sprovesti 25.04.2017. godine u 15 časova.
Ispravka unosa obaveza se može vršiti od 26.04.- 28.04.2017. godine do 15 časova.
Direktnim pristupom internet sajtu Banjalučke berze a.d. Banja Luka (www.blberza.com) možete dobiti dodatne informacije i direktno se registrovati za učešće u sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije.
 
Za sve dodatne informacije možete se obratiti najbližoj poslovnici NLB Banke a.d. Banja Luka. 
 
S poštovanjem,
 
NLB Banka a.d. Banja Luka