Stanovništvo > Krediti > Za penzionere
  

Početak rada šaltera Lauš
108918 pregleda :: Obavještenja
 
 Poštovani komitenti,
 
Obavještavamo Vas da je od 09.12.2014. godine sa radom nastavio šalter NLB Razvojne banke, koji se nalazi u sklopu marketa "AS" u naselju Lauš, u Banjoj Luci.
Radno vrijeme šaltera je od 8 - 15:30 časova radnim danom, odnosno od 8:30 do 13 časova subotom. 

S poštovanjem, 
NLB Razvojna banka