Stanovništvo > Krediti > Za penzionere
 Krediti
 Brzi meni
 Linkovi
 Krediti za penzionere
Iznos:

do 10.000 KM

Rok: do 5 godine
Kamatna stopa:

do 1 godine: 4,70% godišnje - fiksna stopa

od 1 do 3 godine: 6,60% godišnje - fiksna stopa

od 3 do 5 godina: 6,90% godišnje - fiksna stopa

Efektivna kamatna stopa: Efektivna kamatna stopa zavisi od iznosa kredita, roka otplate i troškova koji ulaze u obračun iste.

Ukoliko bi Korisniku kredita Banka odobrila kredit u iznosu od 5.000 KM, sa rokom otplate od 5 godina, po nominalnoj kamatnoj stopi od 6,90% godišnje, a koji bi bio obezbijeđen sa dvije mjenice potpisane od strane korisnika kredita i jemca, tada bi efektivna kamatna stopa iznosila 7,91% godišnje, a mjesečni anuitet: 98,77 KM. 
Naknada za obradu zahtjeva:

1,50% od iznosa kredita, min 50 KM, jednokratno

Instrumenti obezbjeđenja kredita: 

Vrsta obezbjeđenja zavisi od iznosa kredita i kreditne sposobnosti.

Napomena:

Dodatni uslovi za odobrenje kredita:

  • maksimalno do 5 penzija - za kredite koji se odobravaju bez jemca
  • minimalni iznos penzije 300 KM
  • otplata kredita putem trajnog naloga.

Za detaljnije informacije pogledajte informativni list kredita:
 Uslovi za odobravanje kredita za penzionere

   
 Kreditni kalkulator
Opcija 1 : Unesite iznos kredita da bi izračunali vrijednost mjesečne rate
Opcija 2 : Unesite iznos mjesečne rate da bi izračunali približnu vrijednost kredita
Iznos kredita: KM
Iznos mjesečne rate: KM
Kamatna stopa:   %  
Tip kamatne stope:
Način obračuna kamate:
Period otplate:  
    
   
 E - servisi
Fizička i pravna lica
više...


Fizička i pravna lica više...  
Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
Fizička lica
više...

Halcom
 Vizit karta

NLB Banka a.d. Banja Luka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: 0800 50510 / +387 51 248 588
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbbl.com
SWIFT: RAZBBA22


 Saopštenja za javnost
 Aktuelnosti