Krediti
 Brzi meni
 Stambeni kredit iz sredstava IRB-a
Iznos: 5.000 - 50.000 KM za rekonstrukciju i proširenje stambenog prostora
10.000 - 100.000 KM za kupovinu i izgradnju prvog stambenog prostora
Rok: do 20 godina
Kamatna stopa:

za beneficiranu grupu: 6M-EURIBOR-1,70% -1,20% (min.1,20%) +  2,40% = 3,60%

za posebnu grupu I: 6M-EURIBOR-1,70% -0,70% (min.1,90%) + 2,40% = 4,10%

za posebnu grupu II: 6M-EURIBOR-1,70% - 2,20%(min. 2,20%) + 2,40% = 4,60%

Izmjene kamatne stope: Kamatna stopa je promjenljiva. Prilikom usklađivanja kamatne stope primjenjuje se 6M- Euribor. Usklađivanje kamatne stope vrši se dva puta godišnje i to: 31. marta (za period april–septembar tekuće godine) i 30. septembra (za period oktobar– decembar tekuće godine i januar – mart naredne godine).
Efektivna kamatna stopa: Efektivna kamatna stopa zavisi od iznosa kredita, roka otplate i troškova koji ulaze u obračun iste.

Ukoliko bi Korisniku kredita Banka odobrila kredit u iznosu od 100.000 KM, sa rokom otplate od 20 godina, za kupovinu stana, po nominalnoj kamatnoj stopi od 6M Euribor - 1,70% - 1,20% (min.1,20%) + marža Banke 2,40% što na dan izrade Informativnog lista iznosi 3,60% godišnje, a koji bi bio obezbijeđen sa dvije mjenice potpisane od strane korisnika kredita i jemca i hipotekom na stan koji se kupuje, tada bi efektivna kamatna stopa iznosila 3,79% godišnje, a mjesečni anuitet: 585,11 KM. 
Naknada za obradu zahtjeva:

0,50% od iznosa kredita, jednokratno

Instrumenti obezbjeđenja kredita: 

Ukoliko se kreditira 80% vrijednosti nekretnine: dvije bjanko mjenice potpisane od strane korisnika kredita, administrativna zabrana i hipoteka na nepokretnu imovinu;

Ukoliko se kreditira 100% vrijednosti nekretnine: jedan jemac, dvije bjanko mjenice potpisane od strane korisnika kredita i jemca, administrativne zabrane i hipoteka na nepokretnu imovinu.

   

Za detaljnije informacije pogledajte informativni list kredita:
 Uslovi za odobravanje stambenih kredita iz sredstava IRB-a fizičkom licu
     
 Kreditni kalkulator
Opcija 1 : Unesite iznos kredita da bi izračunali vrijednost mjesečne rate
Opcija 2 : Unesite iznos mjesečne rate da bi izračunali približnu vrijednost kredita
Iznos kredita: KM
Iznos mjesečne rate: KM
Kamatna stopa:   %  
Tip kamatne stope:
Način obračuna kamate:
Period otplate:  
    
   
 Saopštenja za javnost
 Vizit karta

NLB Banka a.d. Banja Luka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: 0800 50510 / +387 51 248 588
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbbl.com
SWIFT: RAZBBA22


 E - servisi
Fizička i pravna lica
više...


Fizička i pravna lica više...  
Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
Fizička lica
više...

Halcom
 Aktuelnosti