Krediti
 Brzi meni
 Linkovi
 Kredit obezbijeđen depozitom
Iznos:

Banka odobrava kredit do visine namjenski oročenog depozita.

Rok: Rok otplate kredita zavisi od namjene kredita.
Kamatna stopa:

Korisnik kredita može izabrati jednu od ponuđenih varijatni i to:

  • 2,50% godišnje - uz uslov nekamatnog depozita, ili
  • viša za 2,50 procentna poena od kamatne stope na oročeni depozit - otplata u jednakim mjesečnim anuitetima ili otplata u ratama, ili
  • viša za 1,25 procentna poena od kamatne stope na oročeni depozit - otplata kredita jednokratno, otplata kamata mjesečno ili jednokratno. 
Efektivna kamatna stopa: Efektivna kamatna stopa zavisi od iznosa kredita, roka otplate i troškova koji ulaze u obračun iste.

Ukoliko bi Korisniku kredita Banka odobrila kredit u iznosu od 20.000,00 KM, sa rokom otplate od 7 godina, po nominalnoj kamatnoj stopi od 2,50% godišnje, a koji bi bio obezbijeđen: dvije mjenice potpisane od strane korisnika kredita i namjenski depozit u iznosu 20.000 KM bez obračuna kamate, tada bi efektivna kamatna stopa iznosila 3,25% godišnje, a mjesečni anuitet: 259,78 KM. 
Naknada za obradu zahtjeva:

0,50% od iznosa kredita, min. 50 KM jednokratno.

Instrumenti obezbjeđenja kredita: 

Za obezbjeđenje uredne otplate kredita služe mjenice potpisane od strane korisnika kredita i namjenski depozit u visini odobrenog kredita na period kredita, izdvojen na poseban račun u Banci.

   

Za detaljnije informacije pogledajte informativni list kredita:
 Uslovi za odobravanje kredita obezbjeđenog nenamjenskim depozitom ( 100%)

   
 Kreditni kalkulator
Opcija 1 : Unesite iznos kredita da bi izračunali vrijednost mjesečne rate
Opcija 2 : Unesite iznos mjesečne rate da bi izračunali približnu vrijednost kredita
Iznos kredita: KM
Iznos mjesečne rate: KM
Kamatna stopa:   %  
Tip kamatne stope:
Način obračuna kamate:
Period otplate:  
    
   
 E - servisi
Fizička i pravna lica
više...


Fizička i pravna lica više...  
Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
Fizička lica
više...

Halcom
 Vizit karta

NLB Banka a.d. Banja Luka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: 0800 50510 / +387 51 248 588
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbbl.com
SWIFT: RAZBBA22


 Saopštenja za javnost
 Aktuelnosti