Krediti
 Brzi meni
 Linkovi
 Kredit za studente i postdiplomce
Iznos: do 3.000 KM za studente
do 5.000 KM za postdiplomce
Rok: do 2 godine
Kamatna stopa:

do 1 godine - 4,40% godišnje, fiksna stopa
od 1 do 2 godine - 5,50% godišnje, fiksna stopa

Efektivna kamatna stopa: Efektivna kamatna stopa zavisi od iznosa kredita, roka otplate i troškova koji ulaze u obračun iste.

Ukoliko bi Korisniku kredita Banka odobrila kredit u iznosu od 5.000,00 KM, sa rokom otplate od 2 godine, po nominalnoj kamatnoj stopi od 5,50% godišnje, a koji bi bio obezbijeđen: sudužnik, dvije mjenice potpisane od strane korisnika kredita, dvije mjenice potpisane od strane sudužnika, administrativna zabrana na primanja sudužnika, tada bi efektivna kamatna stopa iznosila 7,65% godišnje, a mjesečni anuitet 220,48 KM.
Naknada za obradu zahtjeva:

1,50% od iznosa kredita, min 50KM, jednokratno

Mogući instrumenti obezbjeđenja kredita: 

Vrsta obezbjeđenja zavisi od iznosa kredita i kreditne sposobnosti.

   

Za detaljnije informacije pogledajte informativni list kredita:
 Uslovi za odobravanje kredita za studente i postdiplomce

   
 Kreditni kalkulator
Opcija 1 : Unesite iznos kredita da bi izračunali vrijednost mjesečne rate
Opcija 2 : Unesite iznos mjesečne rate da bi izračunali približnu vrijednost kredita
Iznos kredita: KM
Iznos mjesečne rate: KM
Kamatna stopa:   %  
Tip kamatne stope:
Način obračuna kamate:
Period otplate:  
    
   
 E - servisi
Fizička i pravna lica
više...


Fizička i pravna lica više...  
Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
Fizička lica
više...

Halcom
 Vizit karta

NLB Banka a.d. Banja Luka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: 0800 50510 / +387 51 248 588
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbbl.com
SWIFT: RAZBBA22


 Saopštenja za javnost