Krediti
 Brzi meni
 Linkovi
 Investicioni kredit fizičkom licu
Iznos:

zavisi od kreditne sposobnosti korisnika kredita

Rok: do 10 godina
Kamatna stopa:

Kamatna stopa iznosi 6,50% godišnje - fiksna kamatna stopa.

Efektivna kamatna stopa: Efektivna kamatna stopa zavisi od iznosa kredita, roka otplate i troškova koji ulaze u obračun iste.

Ukoliko bi Korisniku kredita Banka odobrila kredit u iznosu od 50,000 KM, sa rokom otplate od 10 godina, po nominalnoj kamatnoj stopi od 6,50% godišnje, a koji bi bio obezbijeđen sa dvije mjenice potpisane od strane korisnika kredita i jemca, hipotekom na poslovni prostor, tada bi efektivna kamatna stopa iznosila 7,32% godišnje, a mjesečni anuitet 567,74 KM.
Naknada za obradu zahtjeva:

Za komitente Banke: 1,50% od iznosa kredita, min. 35,00 KM, jednokratno
Za ostale: 2,00% od iznosa kredita, min. 45,00 KM, jednokratno

Instrumenti obezbjeđenja kredita: 

Vrsta obezbjeđenja zavisi od iznosa kredita i kreditne sposobnosti.

   

Za detaljnije informacije pogledajte informativni list kredita:
 Uslovi za odobravanje investicionog kredita fizičkom licu
   
 Kreditni kalkulator
Opcija 1 : Unesite iznos kredita da bi izračunali vrijednost mjesečne rate
Opcija 2 : Unesite iznos mjesečne rate da bi izračunali približnu vrijednost kredita
Iznos kredita: KM
Iznos mjesečne rate: KM
Kamatna stopa:   %  
Tip kamatne stope:
Način obračuna kamate:
Period otplate:  
    
   
 E - servisi
Fizička i pravna lica
više...


Fizička i pravna lica više...  
Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
Fizička lica
više...

Halcom
 Vizit karta

NLB Banka a.d. Banja Luka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: 0800 50510 / +387 51 248 588
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbbl.com
SWIFT: RAZBBA22


 Saopštenja za javnost
 Aktuelnosti