Krediti
 Brzi meni
 Linkovi
 Gotovinski kredit po posebnim uslovima
Iznos: do 50.000 KM
Rok: do 10 godina
Kamatna stopa:

do 1 godine - 3,50% godišnje, fiksna stopa
od 1 do 3 godine - 4,30% godišnje, fiksna stopa
od 3 do 5 godina - 4,80% godišnje, fiksna stopa
od 5 do 10 godina - 5,70% godišnje, fiksna stopa

Efektivna kamatna stopa: Efektivna kamatna stopa zavisi od iznosa kredita, roka otplate i troškova koji ulaze u obračun iste. 

Ukoliko bi Korisniku kredita Banka odobrila kredit u iznosu od 30.000 KM, sa rokom otplate od 10 godina, po nominalnoj kamatnoj stopi od 5,70% godišnje, a koji bi bio obezbijeđen sa dvije mjenice potpisane od strane korisnika kredita i jemca, tada bi efektivna kamatna stopa iznosila 6,15% godišnje, a mjesečni anuitet: 328,56 KM.
Naknada za obradu zahtjeva:

1,20% od odobrenog iznosa kredita umanjenog za iznos kojim se otplaćuje postojeće zaduženje, minimalno 50,00 KM - za klijente Banke;

1,50% od odobrenog iznosa kredita umanjenog za iznos kojim se otplaćuje postojeće zaduženje, minimalno 50,00 KM - za ostale.

Instrumenti obezbjeđenja kredita: 

Za iznos do 20.000 KM - dvije bjanko mjenice korisnika kredita i administrativna zabrana

Za iznos preko 20.000 KM - jedan jemac, dvije bjanko mjenice korisnika kredita i jemca, administrativna zabrana.

   

Za detaljnije informacije pogledajte informativni list kredita:
 Uslovi za odobravanje gotovinskog kredita po posebnim uslovima

   
 Kreditni kalkulator
Opcija 1 : Unesite iznos kredita da bi izračunali vrijednost mjesečne rate
Opcija 2 : Unesite iznos mjesečne rate da bi izračunali približnu vrijednost kredita
Iznos kredita: KM
Iznos mjesečne rate: KM
Kamatna stopa:   %  
Tip kamatne stope:
Način obračuna kamate:
Period otplate:  
    
   
 E - servisi
Fizička i pravna lica
više...


Fizička i pravna lica više...  
Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
Fizička lica
više...

Halcom
 Saopštenja za javnost
 Vizit karta

NLB Banka a.d. Banja Luka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: 0800 50510 / +387 51 248 588
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbbl.com
SWIFT: RAZBBA22