Stanovništvo > Krediti > Gotovinski kredit
 Krediti
 Brzi meni
 Linkovi
 Gotovinski kredit
Iznos: do 40.000 KM
Rok: do 10 godina
Kamatna stopa:

do 1 godine - 4,70% godišnje, fiksna stopa
od 1 do 3 godine - 6,60% godišnje, fiksna stopa
od 3 do 5 godina - 6,90% godišnje, fiksna stopa
od 5 do 10 godina - 7,30% godišnje, fiksna stopa

Efektivna kamatna stopa: Efektivna kamatna stopa zavisi od iznosa kredita, roka otplate i troškova koji ulaze u obračun iste.
Ukoliko bi Korisniku kredita Banka odobrila kredit u iznosu od 20.000 KM, sa rokom otplate od 10 godina, po nominalnoj kamatnoj stopi od 7,30% godišnje, a koji bi bio obezbijeđen sa dvije mjenice potpisane od strane korisnika kredita i jemca, tada bi efektivna kamatna stopa iznosila 7,94% godišnje, a mjesečni anuitet: 235,32 KM.
Naknada za obradu zahtjeva:

Za klijente Banke: 1,50% od odobrenog iznosa kredita umanjenog za iznos kojim se otplaćuje postojeće zaduženje, minimalno 50,00 KM

Za korisnike koji nisu klijenti Banke: 2,00% od odobrenog iznosa kredita umanjenog za iznos kojim se otplaćuje postojeće zaduženje, minimalno 50,00 KM

Instrumenti obezbjeđenja kredita: 

Za iznos kredita do 20.000 KM: jedan jemac, dvije bjanko mjenice potpisane od strane korisnika kredita i jemca i administrativne zabrane.

Za iznos kredita preko 20.000 KM: dva jemca, dvije bjanko mjenice potpisane od strane korisnika kredita i jemca i administrativne zabrane za korisnika kredita i jemca.

Banka zadržava pravo zatražiti dodatne instrumente obezbjeđenja.

      
 Kreditni kalkulator
Opcija 1 : Unesite iznos kredita da bi izračunali vrijednost mjesečne rate
Opcija 2 : Unesite iznos mjesečne rate da bi izračunali približnu vrijednost kredita
Iznos kredita: KM
Iznos mjesečne rate: KM
Kamatna stopa:   %  
Tip kamatne stope:
Način obračuna kamate:
Period otplate:  
    
   
 E - servisi
Fizička i pravna lica
više...


Fizička i pravna lica više...  
Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
Fizička lica
više...

Halcom
 Vizit karta

NLB Banka a.d. Banja Luka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: 0800 50510 / +387 51 248 588
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbbl.com
SWIFT: RAZBBA22


 Saopštenja za javnost
 Aktuelnosti