Privreda > NLB Business kartice
 Brzi meni
 Linkovi
 NLB platne kartice za pravna lica
NLB Banka nudi dvije vrste business kartica za pravna lica:
 • Visa Business Electron debitna kartica
 • MasterCard Business kreditna kartica

Visa Business Electron kartica je namijenjena poslovnim ljudima koji često putuju, kako u zemlji tako i u inostranstvu i kojima je novac dostupan u svakom momentu na bilo kom mjestu u svijetu, kao pouzdana alternativa za gotovinska plaćanja svih troškova na službenom putovanju.

Visa Business Electron kartica može biti vezana za transakcioni račun pravnog lica ili za poseban namjenski račun za Visa Business karticu. Otvaranje posebnog namjenskog računa-partije koji je vezan za Visa Business electron karticu, podrazumjeva i uplatu sredstava od strane klijenta kako bi kartica mogla da se koristi za plaćanje robe i usluga.


Prednosti:
 • Mogućnost izdavanja više kartica pravnom licu koji imenuje korisnike kartice, odnosno zaposlene unutar preduzeća;
 • Mogućnost limitiranja potrošnje svakog pojedinačnog korisnika kartice;
 • Kontrola potrošnje;
 • Korišćenje na prodajnim mjestima i bankomatima u zemlji i inostranstvu na kojima je istaknut znak Visa, u valuti zemlje u kojoj se nalazite;
 • Podizanje gotovine na bankomatima NLB Grupe bez naknade.

MasterCard Business karticu pravno lice može koristiti za plaćanje roba i usluga (troškove reprezentacije, službenog putovanja, avionske karte, hotela, restorana, za plaćanje putnih troškova i goriva, kupovinu kancelarijskog pribora i opreme, i ostale troškove firme) ili za rezervaciju hotela, avio karata, rent-a-car ili drugih usluga gdje se može zahtijevati kreditna kartica. 
 
MasterCard Business kartica je vezana za kreditni račun, te se plaćanje roba i usluga i podizanje gotovine vrši do visine odobrenog kreditnog limita.
 
Prednosti:
 • Mogućnost odloženog plaćanja do 55 dana;
 • Obaveze po kartici/karticama se pokrivaju sa računa firme, jednom mjesečno, do 25-og u mjesecu za prethodni mjesec.
 • Mogućnost izdavanja više kartica pravnom licu koji imenuje korisnike kartice, odnosno zaposlene unutar preduzeća;
 • Mogućnost limitiranja potrošnje svakog pojedinačnog korisnika kartice;
 • Korišćenje na prodajnim mjestima i bankomatima u zemlji i inostranstvu na kojima je istaknut znak MasterCard, u valuti zemlje u kojoj se nalazite.
   
 E - servisi
Fizička i pravna lica
više...


Fizička i pravna lica više...  
Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
Fizička lica
više...

Halcom
 Aktuelnosti
 Vizit karta

NLB Banka a.d. Banja Luka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: 0800 50510 / +387 51 248 588
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbbl.com
SWIFT: RAZBBA22