Brzi meni
 
 Fond Partner- uslovi za odobravanje kredita za poljoprivredu
 Kredit za poljoprivredu iz kreditne linije Fond Partner plasira NLB banka a.d. Banja Luka iz sredstava Fonda Partner koji je formiran pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, u cilju podsticaja bržeg razvoja poljoprivrede i sela u RS.

Korisnici kredita: Korisnici kredita mogu biti porodična poljoprivredna gazdinstva (nekomercijelna ili komercijalna), preduzetnici, privredna društva i akcionarska društva iz oblasti poljoprivrede, poljoprivredne zadruge, drugi poslovni subjekti registrovani za obavljanje djelatnosti poljoprivrede i prehrambene industrije, koji su upisani u Registar korisnika podsticajnih sredstava.
Kredit je namijenjen poljoprivrednim proizvođačima koji nemaju dospjele i neizmirene obaveze prema Ministarstvu i budžetu RS, što uključuje i dugovanja povezanih fizičkih i pravnih lica, kao i korisnicima protiv kojih se vodi stečajni ili izvršni postupak naplate duga.
Namjena i iznos kredita:
  1. Kreditna sredstva se plasiraju za sljedeće namjene: izgradnja novih objekata za stočarstvo; kupovina osnovnog stada; podizanje novih višegodišnjih zasada (voćnjaci i vinogradi); kupovina protivgradne mreže; kupovina opreme za navodnjavanje; podizanje staklenika i plastenika; kupovina poljoprivredne mehanizacije. Mimimalan iznos kreditnih sredstava za ove namjene iznosi 10.000 KM, dok je maksimalan iznos 100.000 KM.
  2.  

  3. Kreditna sredstva se mogu plasirati i za kapitalne investicije u stočarskoj i biljnoj proizvodnji, te prehrambenoj industriji, a koje su inovativne, napredne i sa visokim stepenom automatizacije.Minimalan iznos kreditnih sredstava za ove namjene iznosi 100.001 KM, dok je maksimalan iznos 500.000 KM.
Kamatna stopa:

Kamatna stopa je fiksna i iznosi 3,30% godišnje.
Efektivna kamatna stopa zavisi od iznosa kredita, roka otplate i troškova koji ulaze u obračun iste.
Kamatna stopa se ne mijenja (fiksna stopa).

 Rok i način otplate: Rok otplate kredita može biti ugovoren na period do 8 godina, uz mogućnost ugovaranja grejs perioda koji ne može biti duži od 12 mjeseci i koji je uključen u rok otplate kredita.
- Iznos od 10.000 KM do 30.000 KM - rok otplate do 3 godine (grejs period od 6 mjeseci),
- Iznos od 30.001 KM do 50.000 KM - rok otplate do 4 godine (grejs period do 8 mjeseci),
- Iznos od 50.001 KM do 100.000 KM - rok otplate do 5 godina (grejs period do 12 mjeseci),
- Iznos od 100.001 KM do 500.000 KM   - rok otplate do 8 godina (grejs period do 12 mjeseci).

Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima u skladu sa Planom otplate, koji čini sastavni dio ugovora o kreditu, pri čemu prvi anuitet dospijeva na naplatu mjesec dana od dana plasmana kredita. Ukoliko je ugovoren grejs period, u toku grejs perioda korisnik kredita plaća samo kamatu.
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva:   Naknada za obradu zahtjeva iznosi: 0,50%, od iznosa kredita, jednokratno.
Obezbjeđenje kredita:  Administrativna zabrana, mjenice, jemci i založno pravo. Vrsta obezbjeđenja zavisi od iznosa kredita i kreditne sposobnosti.
Moguća je i kombinacija instrumenata obezbjeđenja.
U postupku odobravanja kredita, Banka može zatražiti i dodatne instrumente obezbjeđenja.


   
 Kreditni kalkulator
Opcija 1 : Unesite iznos kredita da bi izračunali vrijednost mjesečne rate
Opcija 2 : Unesite iznos mjesečne rate da bi izračunali približnu vrijednost kredita
Iznos kredita: KM
Iznos mjesečne rate: KM
Kamatna stopa:   %  
Tip kamatne stope:
Način obračuna kamate:
Period otplate:  
    
   
 E - servisi
Fizička i pravna lica
više...


Fizička i pravna lica više...  
Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
Fizička lica
više...

Halcom
 Aktuelnosti
 Vizit karta

NLB Banka a.d. Banja Luka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: 0800 50510 / +387 51 248 588
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbbl.com
SWIFT: RAZBBA22