Brzi meni
 Linkovi
 Elektronsko učitavanje platnih spiskova

Šta je elektronsko učitavanje spiskova plata ?

Usluga elektronskog učitavanja platnih spiskova je automatizovan način rada kojim se omogućava da se fajl sa platnim spiskom koji kreira korisnik elektronski učita u informacioni sistem banke koji potom generiše uplate na transakcione račune radnika prema spisku. Fajl sa platnim spikom formira korisnik na standardnom obrazcu koji mu šalje Banka.

Sigurnost

Radi sigurnog prenosa fajla sa platnim spiskom putem javne mreže Interneta koristi se digitalno šifrovanje i potpisivanje e-maila. U tu svrhu banka korisniku obezbjeđuje digitalni sertifikat nephodan za sigurnu upotrebu e-maila. Korisnik snosi odgovornost za čuvanje i pravilnu upotrebu digitalnog sertifikata koji se koristi za svrhe digitalnog šifrovanja i potpisivanje e-maila.

Ko može postati korisnik servisa?

Svi klijenti Banke - pravna lica, koja banci dostavljaju spiskove plata za svoje radnike, po popunjavanju pristupnih obrazaca i instalaciji potrebnih sertifikata mogu da koriste servis elektronskog učitavanja spiskova plata. U tu svrhu zakonski zastupnik klijenta dodjeljuje ovlaštenja svom radniku ili radnicima koji će koristiti ovaj servis.

Naknada

Klijent plaća banci naknadu za izradu digitalnog sertifikata samo u slučaju da se koristi kvalifikovani digitalni sertifikat koji je izdala neka druga agencija i koji je izdat samo za svrhu digitalnog šifriranja i potpisivanja e-mail poruke sa platnim spiskovima. Ukoliko Banka klijentu izdaje samopotpisani digitalni sertifikat (koji izdaje banka) klijent Banci ne plaća naknadu.

   
 E - servisi
Fizička i pravna lica
više...


Fizička i pravna lica više...  
Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
Fizička lica
više...

Halcom
 Vizit karta

NLB Banka a.d. Banja Luka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: 0800 50510 / +387 51 248 588
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbbl.com
SWIFT: RAZBBA22


 Saopštenja za javnost
 Aktuelnosti